Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 140

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   140
Šířka příruby b 140 mm
Výška průřezu h 140 mm
Tloušťka příruby t 12,0 mm
Tloušťka stojiny s 7,0 mm
Plocha povrchu U 0,805 m2/m
Hmotnost G 33,7 kg/m
Plocha průřezu F 43 cm2
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 550 cm4
Rameno vnitřních sil sx 12,3 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 216 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 5,93 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,58 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1510 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 78,5 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 123 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1G0098L
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 202,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0356G
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 202,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.