Sortiment

Svařovací elektroda OK 48.00 // rozměr 2,5x350

Norma: ASME SFA/AWS A 5.1
Obdobné normy: ČSN EN 499
Průměr   2,5 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.1: E 7018; EN 499: E 42 4 B 42 H 10; EN 499: E 42 4 B 42 H 5 (VacPac)
Délka   350 mm
Obal   bazický
Použití
Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.
Teplota přesušení   100°C/1h + 350°C/2h
Svařovací proud   stejnosměrný proud, zapojení na + pól, DC+
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,06 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,50 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,20 %
Podmínky   EN
Stav   TZ 0
Pevnost v tahu Rm 540 MPa
Dolní mez kluzu v tahu Rp0,2 445 MPa
Tažnost A5 29 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -20°C) KV 140 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -40°C) KV 70 J
Proud   80 – 110 A
Napětí   23 V
Výtěžnost   130 %
Doba hoření   56 s
Podíl svarového kovu   0,65 %
(ks/kg svarového kovu)   62,5 ks/kg svarového kovu
Výkon navaření   1,00 kg/h
Označení výrobce   4800253000A
Číslo položky 810104B
Minimální množství 12,900 kg / 581,081 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.