Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 50

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   50
Tloušťka stojiny s 5 mm
Šířka průřezu b 38 mm
Výška průřezu h 50 mm
Tloušťka příruby t 7 mm
Plocha průřezu F 7,12 cm2
Hmotnost   5,59 kg/m
Plocha povrchu U 0,232 m2/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 7 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,5 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 2,47 cm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx - cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,13 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 3,75 cm3
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 10,6 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,92 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 26,4 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 9,12 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,37 cm
Číslo položky 1F0279I
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 33,540 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.