Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 240

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   240
Šířka průřezu b 106 mm
Výška průřezu h 240 mm
Tloušťka příruby t 13,1 mm
Tloušťka stojiny s 8,7 mm
Plocha průřezu   46,1 cm2
Plocha povrchu U 0,844 m2/m
Hmotnost   36,2 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   +0,7 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka b   ±2,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 221 cm4
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 4250 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 41,7 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 8,7 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 206 cm3
Rameno vnitřních sil sx 20,6 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 5,2 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 354 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 9,59 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,20 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0319W
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 217,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F1034H
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 217,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.