Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 650

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   650
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 650 mm
Tloušťka příruby t 31,0 mm
Tloušťka stojiny s 16,0 mm
Plocha povrchu U 2,42 m2/m
Hmotnost G 224,80 kg/m
Plocha průřezu F 286 cm2
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   ±2,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 210600 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 13980 cm4
Rameno vnitřních sil sx 57,5 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 6480 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 27,1 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 6,99 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 932 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 3660 cm3
Číslo položky 1G0409H
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1350 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.