Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 300

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   300
Šířka průřezu b 125 mm
Výška průřezu h 300 mm
Tloušťka příruby t 16,2 mm
Tloušťka stojiny s 10,8 mm
Plocha průřezu   69 cm2
Plocha povrchu U 1,03 m2/m
Hmotnost   54,2 kg/m
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka b   ±2,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 451 cm4
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 9800 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 72,2 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 10,8 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 381 cm3
Rameno vnitřních sil sx 25,7 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 6,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 653 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 11,9 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,56 cm
Číslo položky 1F0344V
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 325,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.