Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 550

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   550
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 540 mm
Tloušťka stojiny s 12,5 mm
Tloušťka příruby t 24,0 mm
Plocha průřezu F 212 cm2
Hmotnost G 166 kg/m
Plocha povrchu U 2,21 m2/m
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 10820 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 2310 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 4150 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 23,0 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,15 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 721 cm3
Rameno vnitřních sil sx 48,4 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 111900 cm4
Číslo položky 1G0117C
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 996 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.