Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 35

Norma: ČSN EN 10055
Označení T   35
Šířka příruby b 35 mm
Výška stojiny h 35 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 4,5 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 4,5 mm
Hmotnost   2,33 kg/m
Příčný průřez   2,97 cm2
Mezní úchylka b   ±1,0 mm
Mezní úchylka h   ±1,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 3,10 cm4
Poloměr zaoblení příruby r1 2,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1,57 cm4
Poloměr zaoblení stojiny r2 1 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Ix/Vx 1,23 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y Iy/Vy 0,90 cm3
Poloha těžiště   0,99 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,04 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 0,73 cm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1121W
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 13,980 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.