Sortiment

Profil IPE válcovaný za tepla, EN 10365 // IPE 500

Norma: ČSN EN 10365
Označení IPE   500
Tloušťka stojiny s 10,2 mm
Šířka příruby b 200 mm
Výška průřezu h 500 mm
Tloušťka příruby t 16,0 mm
Plocha průřezu F 116 cm2
Hmotnost G 90,7 kg/m
Plocha povrchu U 1,74 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Rameno vnitřních sil sx 43,9 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r 21 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 4,31 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1930 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 20,4 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1100 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 48200 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 2140 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 214 cm3

Varianty produktu

Číslo položky 1F0256L
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 544,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0408G
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 544,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.