Sortiment

Profil UPE válcovaný za tepla, EN 10365 // UPE 140

Norma: ČSN EN 10365
Označení UPE   140
Výška průřezu h 140 mm
Šířka příruby b 65 mm
Tloušťka příruby t 9 mm
Tloušťka stojiny s 5 mm
Hmotnost G 14,5 kg/m
Plocha povrchu U 0,520 m2/m
Plocha průřezu A 18,4 cm2
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 4,54 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Jy 78,8 cm4
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 18,2 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 49,4 cm3
Rameno vnitřních sil sx 12,1 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Jx 600 cm4
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 85,6 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 5,71 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,07 cm
Vzdálenost těžiště od vnějších hran ramen ey 2,17 cm
Číslo položky 1F0177K
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 87 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.