Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 20

Norma: ČSN EN 10055
Označení T   20
Šířka příruby b 20 mm
Výška stojiny h 20 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 3,0 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 3,0 mm
Příčný průřez   1,12 cm2
Hmotnost   0,88 kg/m
Mezní úchylka h   ±1,0 mm
Mezní úchylka b   ±1,0 mm
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Poloměr zaoblení příruby r1 1,5 mm
Poloměr zaoblení stojiny r2 1 mm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1118T
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Průřezový modul k ose ohybu x (Ix/Vx) cm3
Průřezový modul k ose ohybu x (Ix/Vx) 0,27 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y (Iy/Vy) cm3
Průřezový modul k ose ohybu y (Iy/Vy) 0,20 cm3
Poloha těžiště cm
Poloha těžiště 0,58 cm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x (Ix) cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x (Ix) 0,38 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y (Iy) cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y (Iy) 0,20 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x (ix) cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x (ix) 0,58 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y (iy) cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y (iy) 0,42 cm
Minimální množství 5,328 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.