Sortiment

Profil IPE válcovaný za tepla, EN 10365 // IPE 360

Norma: ČSN EN 10365
Označení IPE   360
Tloušťka stojiny s 8,0 mm
Šířka příruby b 170 mm
Výška průřezu h 360 mm
Tloušťka příruby t 12,7 mm
Plocha povrchu U 1,35 m2/m
Plocha průřezu F 72,7 cm2
Hmotnost G 57,1 kg/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 31,9 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r 18 mm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 15,0 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 904 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,79 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 123 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 510 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 16270 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1040 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1F0237S
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 342,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0620K
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 342,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.