Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, EN 10365 // U 300

Norma: ČSN EN 10365
Označení U   300
Tloušťka stojiny s 10 mm
Šířka průřezu b 100 mm
Výška průřezu h 300 mm
Tloušťka příruby t 16 mm
Plocha povrchu U 0,950 m2/m
Hmotnost   46,20 kg/m
Plocha průřezu F 58,8 cm2
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   -1,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 16 mm
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 5,41 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 8 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx 25,4 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 535 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 11,70 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,90 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 67,8 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 8030 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 495 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 316 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 2,70 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0303G
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 277,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0312P
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 277,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.