Sortiment

Profil T válcovaný za tepla, EN 10055 // T 25

Norma: ČSN EN 10055
Označení T   25
Šířka příruby b 25 mm
Výška stojiny h 25 mm
Poloměr vnitřního zaoblení příruby r 3,5 mm
Tloušťka příruby nebo stojiny s 3,5 mm
Hmotnost   1,29 kg/m
Příčný průřez   1,64 cm2
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka t   ±0,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,0 mm
Mezní úchylka b   ±1,0 mm
Poloměr zaoblení stojiny r2 1 mm
Poloměr zaoblení příruby r1 2 mm

Přílohy

Další vyobrazení

Číslo položky 1H1119U
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Moment setrvačnosti k ose ohybu y (Iy) cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y (Iy) 0,43 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x (Ix) cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x (Ix) 0,87 cm4
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x (ix) cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x (ix) 0,73 cm
Průřezový modul k ose ohybu x (Ix/Vx) cm3
Průřezový modul k ose ohybu x (Ix/Vx) 0,49 cm3
Průřezový modul k ose ohybu y (Iy/Vy) cm3
Průřezový modul k ose ohybu y (Iy/Vy) 0,34 cm3
Poloha těžiště cm
Poloha těžiště 0,73 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y (iy) cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y (iy) 0,51 cm
Minimální množství 7,740 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.