Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 320

Norma: DIN 1026-1
Označení U   320
Šířka průřezu b 100 mm
Výška průřezu h 320 mm
Tloušťka stojiny s 14 mm
Tloušťka příruby t 17,5 mm
Plocha průřezu F 75,8 cm2
Plocha povrchu U 0,982 m2/m
Hmotnost   59,50 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   -1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 10870 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 597 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 4,82 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 17,5 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 9 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx 26,3 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 679 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 12,10 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,81 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 80,6 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 413 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 2,60 cm
Číslo položky 1F1148R
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 357 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.