Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 500

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   500
Tloušťka stojiny s 21 mm
Šířka příruby b 306 mm
Výška průřezu h 524 mm
Tloušťka příruby t 40 mm
Plocha průřezu F 344 cm2
Hmotnost G 270 kg/m
Plocha povrchu U 2,18 m2/m
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   ±3 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±2 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 3550 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 161900 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 19150 cm4
Rameno vnitřních sil sx 45,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 6180 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 21,7 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,46 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 1250 cm3
Číslo položky 1G0634Y
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1620 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.