Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, DIN 1025-3 // HEA 180

Norma: DIN 1025-3
Označení HEA   180
Šířka příruby b 180 mm
Výška průřezu h 171 mm
Tloušťka příruby t 9,5 mm
Tloušťka stojiny s 6,0 mm
Plocha průřezu F 45,3 cm2
Hmotnost G 35,5 kg/m
Plocha povrchu U 1,02 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Rameno vnitřních sil sx 15,5 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 294 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 7,45 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 4,52 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 103 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 162 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 15 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 2510 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 925 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1G0081U
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 213 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0336M
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 213 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.