Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 160

Norma: DIN 1026-1
Označení U   160
Šířka průřezu b 65 mm
Výška průřezu h 160 mm
Tloušťka stojiny s 7,5 mm
Tloušťka příruby t 10,5 mm
Plocha průřezu F 24,0 cm2
Plocha povrchu U 0,546 m2/m
Hmotnost   18,80 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   -1,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 925 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 85,3 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 3,56 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 10,5 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 5,5 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx 13,3 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 116 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 6,21 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,89 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 18,3 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 68,8 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,84 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0209Q
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 112,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0648M
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 112,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.