Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 40

Norma: DIN 1026-1
Označení U   40
Šířka průřezu b 35 mm
Výška průřezu h 40 mm
Tloušťka stojiny s 5 mm
Tloušťka příruby t 7 mm
Plocha průřezu F 6,21 cm2
Plocha povrchu U 0,199 m2/m
Hmotnost   4,87 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 14,1 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 6,68 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 2,32 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 7 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,5 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx - cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 7,05 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 1,50 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,04 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 3,1 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx - cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,33 cm
Číslo položky 1F0538G
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 29,220 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.