Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, DIN 1025-3 // HEA 280

Norma: DIN 1025-3
Označení HEA   280
Šířka příruby b 280 mm
Výška průřezu h 270 mm
Tloušťka příruby t 13,0 mm
Tloušťka stojiny s 8,0 mm
Plocha průřezu F 97,3 cm2
Hmotnost G 76,4 kg/m
Plocha povrchu U 1,60 m2/m
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,0 mm
Rameno vnitřních sil sx 24,6 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1010 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 11,9 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,00 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 340 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 556 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 24 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 13670 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 4760 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1G0090D
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 458,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0347X
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 458,400 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.