Sortiment

Profil I válcovaný za tepla, EN 10365 // I 360

Norma: ČSN EN 10365
Označení I   360
Šířka průřezu b 143 mm
Výška průřezu h 360 mm
Tloušťka příruby t 19,5 mm
Tloušťka stojiny s 13,0 mm
Plocha průřezu   97,0 cm2
Plocha povrchu U 1,21 m2/m
Hmotnost   76,1 kg/m
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±3,0 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-1,5 mm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 114 cm3
Sklon   14 %
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 818 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 19610 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 13,0 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 638 cm3
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1090 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 14,2 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,90 cm
Rameno vnitřních sil sx 30,7 cm
Poloměr zaoblení příruby r2 7,8 mm
Číslo položky 1F0309M
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 456,600 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.