Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 240

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   240
Tloušťka stojiny s 18 mm
Šířka příruby b 248 mm
Výška průřezu h 270 mm
Tloušťka příruby t 32 mm
Plocha průřezu F 200 cm2
Hmotnost G 157 kg/m
Plocha povrchu U 1,46 m2/m
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1060 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 21 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 24290 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 8150 cm4
Rameno vnitřních sil sx 22,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1800 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 11,0 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 6,39 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 657 cm3
Číslo položky 1G0380E
Značka oceli / materiál S355J2 -24m (1.0577) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 942 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.