Kategorie

Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 500

Norma: DIN 1025-1
Označení I   500
Šířka průřezu b 185 mm
Výška průřezu h 500 mm
Tloušťka příruby t 27,0 mm
Tloušťka stojiny s 18,0 mm
Plocha povrchu U 1,63 m2/m
Hmotnost   141 kg/m
Plocha průřezu   179 cm2
Mezní úchylka b   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   ±4,0 mm
Mezní úchylka s   +1 mm
-2 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 18,0 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 10,8 mm
Sklon   14 %
Rameno vnitřních sil sx 42,4 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2750 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 19,6 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,72 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 268 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 68740 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 2480 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 1620 cm3

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0262R
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 846 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.