Kategorie

Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 120

Norma: DIN 1025-1
Označení I   120
Šířka průřezu b 58 mm
Výška průřezu h 120 mm
Tloušťka příruby t 7,7 mm
Tloušťka stojiny s 5,1 mm
Plocha povrchu U 0,439 m2/m
Hmotnost   11,1 kg/m
Plocha průřezu   14,2 cm2
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   +0,5 mm
-1 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 5,1 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 3,1 mm
Sklon   14 %
Rameno vnitřních sil sx 10,3 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 54,7 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 4,81 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,23 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 7,41 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 328 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 21,5 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 31,8 cm3

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0610A
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 66,600 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.