Sortiment

Svařovací elektroda OK 55.00 // rozměr 3,2x350

Norma: ASME SFA/AWS A 5.1
Obdobné normy: ČSN EN 499
Průměr   3,2 mm
Délka   350 mm
Obal   bazický
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.1: E 7018-1 H4 R; EN ISO 2560-A: E 46 5 B 32 H5
Použití
Bazická elektroda pro svařování řady konstrukčních ocelí, např. P235/S235 až P460/S460 aj. Svarový kov je odolný proti trhlinám za tepla. Elektroda je doporučena tam, kde je požadovaná dobrá vrubová houževnatost za nízkých teplot. Vlastnosti svarového kovu jsou ověřeny zkouškou CTOD.
Teplota přesušení   300 - 350 °C/2h
Svařovací proud   buď stejnosměrný proud a zapojení na + pól nebo střídavý proud
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   0,06 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,50 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,40 %
Podmínky   ISO
Stav   TZ 0
Pevnost v tahu Rm 590 MPa
Dolní mez kluzu v tahu Rp0,2 480 MPa
Tažnost A5 28 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -20°C) KV 115 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -50°C) KV 50 J
Označení výrobce   5500323500
Číslo položky 810537G
Minimální množství 14,400 kg / 371,134 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.