Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 550

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   550
Tloušťka stojiny s 21 mm
Šířka příruby b 306 mm
Výška průřezu h 572 mm
Tloušťka příruby t 40 mm
Plocha průřezu F 354 cm2
Hmotnost G 278 kg/m
Plocha povrchu U 2,28 m2/m
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   ±3 mm
Mezní úchylka h   +5 mm
-3 mm
Mezní úchylka s   ±2 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 3970 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 198000 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 19160 cm4
Rameno vnitřních sil sx 49,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 6920 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 23,6 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,35 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 1250 cm3
Číslo položky 1G0939R
Značka oceli / materiál S235JR -24m (1.0038) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1668 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.