Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 160

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   160
Tloušťka stojiny s 14,0 mm
Šířka příruby b 166 mm
Výška průřezu h 180 mm
Tloušťka příruby t 23 mm
Plocha průřezu F 97,1 cm2
Hmotnost G 76,2 kg/m
Plocha povrchu U 0,97 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 337 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 15 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 5100 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 1760 cm4
Rameno vnitřních sil sx 15,1 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 566 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 7,25 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 4,26 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 212 cm3
Číslo položky 1G0755P
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 457,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.