Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 400

Norma: DIN 1026-1
Označení U   400
Šířka průřezu b 110 mm
Výška průřezu h 400 mm
Tloušťka stojiny s 14 mm
Tloušťka příruby t 18 mm
Plocha průřezu F 91,5 cm2
Plocha povrchu U 1,18 m2/m
Hmotnost   71,80 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka b   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   -1,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 20350 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 846 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 5,11 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 18 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 9 mm
Sklon   5 %
Rameno vnitřních sil sx 32,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 1020 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 14,90 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,04 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 102 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 618 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 2,65 cm
Číslo položky 1F0961N
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 430,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.