Sortiment

Profil HEA válcovaný za tepla, EN 10365 // HEA 140

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEA   140
Tloušťka stojiny s 5,5 mm
Šířka příruby b 140 mm
Výška průřezu h 133 mm
Tloušťka příruby t 8,5 mm
Hmotnost G 24,7 kg/m
Plocha průřezu F 31,4 cm2
Plocha povrchu U 0,794 m2/m
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 11,9 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 155 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 5,73 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 3,52 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 55,6 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 86,7 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 12 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 389 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 1030 cm4

Varianty produktu

Číslo položky 1G0085Y
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 148,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1G0136V
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 148,200 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.