Sortiment

Svařovací elektroda OK 63.35 // rozměr 3,2x350

Norma: ASME SFA/AWS A 5.4
Obdobné normy: ČSN EN 1600
Průměr   3,2 mm
Délka   350 mm
Označení dle zahraničních norem   SFA/AWS A 5.4: E 316L-15; EN 1600: E 19 12 3 L B 22
Obal   bazický
Použití
Nízkouhlíková elektroda pro svařování ocelí typu 17Cr12Ni3Mo. Elektroda je vhodná i pro svařování samokalitelných ocelí a pro svarové spoje nerezavějící ocelí s nelegovanou (nízkolegovanou) ocelí. V chemickém průmyslu je často používána pro svary větších tlouštěk stěn a pro nízkoteplotní aplikace až do -140°C. Interpass teplota: < 150°C
Teplota sušení   200°C/2h
Svařovací proud   stejnosměrný proud, zapojení na + pól, DC+
Polohy svařování
vodorovná shora (tupý, koutový), vodorovně svislá (koutový), vodorovná na svislé stěně (tupý), svislá nahoru (tupý, koutový), nad hlavou (tupý), vodorovná nad hlavou (koutový)
Typické chemické složení čistého svarového kovu - C   < 0,04 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Si   0,5 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mn   1,7 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cr   18,5 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Ni   12,5 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Cu   < 0,30 %
Typické chemické složení čistého svarového kovu - Mo   2,8 %
Podmínky   EN
Stav   TZ 0
Pevnost v tahu Rm 560 MPa
Dolní mez kluzu v tahu Rp0,2 430 MPa
Tažnost A5 40 %
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě +20°C) KV 95 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -196°C) KV 35 J
Nárazová práce při zkoušce rázem na tyči s "V" vrubem (při teplotě -120°C) KV 60 J
Proud   75 – 110 A
Napětí   24 V
Výtěžnost   105 %
Doba hoření   58 s
Podíl svarového kovu   0,63 %
(ks/kg svarového kovu)   47 ks/kg svarového kovu
Výkon navaření   1,30 kg/h
Označení výrobce   63353230T0A
Číslo položky 820408U
Minimální množství 5,100 kg / 151,786 ks
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / ks

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.