Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 280

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   280
Tloušťka stojiny s 18,5 mm
Šířka příruby b 288 mm
Výška průřezu h 310 mm
Tloušťka příruby t 33 mm
Plocha průřezu F 240 cm2
Hmotnost G 189 kg/m
Plocha povrchu U 1,69 m2/m
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2,5 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1480 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 24 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 39550 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 13160 cm4
Rameno vnitřních sil sx 26,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2550 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 12,8 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,40 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 914 cm3
Číslo položky 1G0382G
Značka oceli / materiál S355J2 -24m (1.0577) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1134 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.