Kategorie

Profil IPE válcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 120

Norma: DIN 1025-5
Označení IPE   120
Šířka příruby b 64 mm
Výška průřezu h 120 mm
Tloušťka příruby t 6,3 mm
Tloušťka stojiny s 4,4 mm
Plocha průřezu F 13,2 cm2
Hmotnost G 10,4 kg/m
Plocha povrchu U 0,475 m2/m
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-1 mm
Mezní úchylka t   +1,5 mm
-0,5 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 10,5 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 30,4 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r 7 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 53,0 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 4,90 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,45 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 8,65 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 318 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 27,7 cm4

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0614E
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 62,400 kg / 6 m

Číslo položky 1F0964Q
Značka oceli / materiál S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 62,400 kg / 6 m

Číslo položky 1F0524S
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 62,400 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.