Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 280

Norma: DIN 1026-1
Označení U   280
Šířka průřezu b 95 mm
Výška průřezu h 280 mm
Tloušťka stojiny s 10 mm
Tloušťka příruby t 15 mm
Plocha průřezu F 53,3 cm2
Plocha povrchu U 0,890 m2/m
Hmotnost   41,80 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka h   ±3,0 mm
Mezní úchylka t   -1,0 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 6280 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 399 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 5,02 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 15 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 7,5 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx 23,6 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 448 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 10,90 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 2,74 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 57,2 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 266 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 2,53 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0306J
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 250,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F1124T
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 250,800 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.