Kategorie

Profil I válcovaný za tepla, DIN 1025-1 // I 100

Norma: DIN 1025-1
Označení I   100
Šířka průřezu b 50 mm
Výška průřezu h 100 mm
Tloušťka příruby t 6,8 mm
Tloušťka stojiny s 4,5 mm
Plocha povrchu U 0,370 m2/m
Hmotnost   8,34 kg/m
Plocha průřezu   10,6 cm2
Mezní úchylka b   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   +1,5 mm
-0,5 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka s   +0,5 mm
-1 mm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 4,5 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 2,7 mm
Sklon   14 %
Rameno vnitřních sil sx 8,57 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 34,2 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 4,01 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,07 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 4,88 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 171 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 12,2 cm4
Statický moment poloviny průřezu Sx 19,9 cm3

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0289S
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 50,040 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.