Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 200

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   200
Tloušťka stojiny s 15 mm
Šířka příruby b 206 mm
Výška průřezu h 220 mm
Tloušťka příruby t 25 mm
Plocha průřezu F 131 cm2
Hmotnost G 103 kg/m
Plocha povrchu U 1,20 m2/m
Mezní úchylka b   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 568 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 18 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 10640 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 3650 cm4
Rameno vnitřních sil sx 18,7 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 967 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 9,00 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 5,27 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 354 cm3
Číslo položky 1G0378C
Značka oceli / materiál S355J2 -24m (1.0577) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 618 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.