Sortiment

Profil HEM válcovaný za tepla, DIN 1025-4 // HEM 260

Norma: DIN 1025-4
Označení HEM   260
Tloušťka stojiny s 18 mm
Šířka příruby b 268 mm
Výška průřezu h 290 mm
Tloušťka příruby t 32,5 mm
Plocha průřezu F 220 cm2
Hmotnost G 172 kg/m
Plocha povrchu U 1,57 m2/m
Mezní úchylka b   ±4 mm
Mezní úchylka t   ±2,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1260 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r1 24 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 31310 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 10450 cm4
Rameno vnitřních sil sx 24,8 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2160 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 11,9 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 6,90 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 780 cm3
Číslo položky 1G0381F
Značka oceli / materiál S355J2 -24m (1.0577) dle EN 10025-2
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 1032 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.