Kategorie

Profil IPE válcovaný za tepla, DIN 1025-5 // IPE 160

Norma: DIN 1025-5
Označení IPE   160
Šířka příruby b 82 mm
Výška průřezu h 160 mm
Tloušťka příruby t 7,4 mm
Tloušťka stojiny s 5,0 mm
Plocha průřezu F 20,1 cm2
Hmotnost G 15,8 kg/m
Plocha povrchu U 0,623 m2/m
Mezní úchylka s   ±0,7 mm
Mezní úchylka b   +4 mm
-1 mm
Mezní úchylka t   +2 mm
-1 mm
Mezní úchylka h   +3 mm
-2 mm
Rameno vnitřních sil sx 14,0 cm
Statický moment poloviny průřezu Sx 61,9 cm3
Poloměr vnitřního zaoblení r 9 mm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 109 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 6,58 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,84 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 16,7 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 869 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 68,3 cm4

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0616G
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 94,800 kg / 6 m

Číslo položky 1F0326D
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Cena Cena se zobrazí pro zvolené množství po stisknutí tlačítka Spočítat cenu
Minimální množství 94,800 kg / 6 m

Copyright © 2017 Ferona a.s.