Sortiment

Profil U válcovaný za tepla, DIN 1026-1 // U 80

Norma: DIN 1026-1
Označení U   80
Šířka průřezu b 45 mm
Výška průřezu h 80 mm
Tloušťka stojiny s 6 mm
Tloušťka příruby t 8 mm
Plocha průřezu F 11,0 cm2
Plocha povrchu U 0,312 m2/m
Hmotnost   8,64 kg/m
Mezní úchylka s   ±0,5 mm
Mezní úchylka b   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   ±2,0 mm
Mezní úchylka t   -0,5 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 106 cm4
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 19,4 cm4
Vzdálenost středu M od osy y-y xM 2,67 cm
Poloměr vnitřního zaoblení r1 8 mm
Poloměr zaoblení příruby r2 4 mm
Sklon   8 %
Rameno vnitřních sil sx 6,65 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 26,5 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 3,10 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 1,33 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 6,36 cm3
Statický moment poloviny průřezu Sx 15,9 cm3
Vzdálenost osy y-y od vnější hrany stojiny e 1,45 cm

Varianty produktu

Číslo položky 1F0277G
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 51,840 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0380E
Značka oceli / materiál S355J2 (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 51,840 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Číslo položky 1F0988O
Značka oceli / materiál S355J2+N (1.0577) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 503
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 51,840 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.