Sortiment

Profil HEB válcovaný za tepla, EN 10365 // HEB 360

Norma: ČSN EN 10365
Označení HEB   360
Šířka příruby b 300 mm
Výška průřezu h 360 mm
Tloušťka příruby t 22,5 mm
Tloušťka stojiny s 12,5 mm
Hmotnost G 142 kg/m
Plocha povrchu U 1,85 m2/m
Plocha průřezu F 181 cm2
Mezní úchylka s   ±1,5 mm
Mezní úchylka h   +4 mm
-2 mm
Mezní úchylka b   ±4,0 mm
Mezní úchylka t   +2,5 mm
-2 mm
Moment setrvačnosti k ose ohybu y Iy 10140 cm4
Rameno vnitřních sil sx 32,2 cm
Průřezový modul k ose ohybu x Wx 2400 cm3
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu x ix 15,5 cm
Poloměr setrvačnosti k ose ohybu y iy 7,49 cm
Průřezový modul k ose ohybu y Wy 676 cm3
Moment setrvačnosti k ose ohybu x Ix 43190 cm4
Poloměr vnitřního zaoblení r1 27 mm
Statický moment poloviny průřezu Sx 1340 cm3
Číslo položky 1G0107S
Značka oceli / materiál S235JR (1.0038) dle EN 10025-2
Obdobná: 11 375
TDP ČSN EN 10025-2
Minimální množství 852 kg / 6 m
Cena bez DPH
-- Kč / kg
-- Kč / m

Pokud jste zákazníkem velkoobchodu Ferony, přihlaste se nebo se registrujte a získáte svoje aktuální ceny a dostupnost materiálu.

Copyright © 2017 Ferona a.s.